“Jsme česká stavební firma

působící na trhu od roku 2005.

Hlavním předmětem činnosti je

provádění zemních, výkopových,

a demoličních prací i recyklací.

Dále výstavba inženýrských sítí,

především vodovodů a

kanalizací, realizace dopravních

staveb i finálních térénních

úprav. Máme svou vlastní

projekční kancelář.”

© HORKON s.r.o. | Ič: 26864070 | Sezonní 634/8 Vratimov

Zemní a výkopové práce

K dispozici máme široký sortiment stavebních strojů. Od minirypadel, která jsou určena pro výkopy v omezených prostorech po velké stroje nasazované pro rozsáhlé projekty. Disponujeme stroji s laserovou nivelací a dále s GPS, GPSmm navigací pomocí 3D modelu případně naváděním robotickou totální stanici (LPS). Jsme tudíž schopni provádět zemní práce ve vysoké kvalitě, rychle a s vysokou přesností. V portfóliu máme více než 120 stavebních strojů včetně drtiček a třídiček sutí pro recyklaci a zpracování materiálů přímo na stavbě. Jsme majiteli pomaloběžného drtiče Hammell pro drcení pařezů, plastů, pneumatik a elektroodpadů. Od letošního roku 2023 jsme součástí projektu: Zpracování druhotné suroviny Horkon s.r.o. Komponenta: 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda Národního plánu obnovy Výzva: Cirkulární řešení v podnicích I. výzva Hlavním cílem operace a následné realizace projektu žadatele je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami. V rámci realizace projektu bude nakoupen hrubotřídič, odrazový drtič, lopatu na míchání betonu a bubnový třídič, které pomohou zpracovat stavebně-demoliční odpad na výrobek Beton s recyklovaným kamenivem. Tato Výzva je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy. Vlastníkem komponenty je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podrobnosti zde ve formátu Pdf >>

Projekční služby

Od roku 2012 poskytujeme i projekční služby ve vodohospodářské oblasti. Tvoříme 3D modely, bilance objemů zemních prací a dokumentace skutečného provedení stavby. Spolupracujeme s dalšími projekčními kancelářemi.

Vítejte na stránkách firmy HORKON s.r.o.