STAVEBNÍ PRÁCE


 Zemní a výkopové práce          
Provádění hrubých terénních úprav, jemných terénních úprav, výkopů rýh a jam, svahovaní a přesné dotvarování ploch. Pro přesnou práci je využívám mimo jiné buldozer s GPS řídící jednotkou, který upravuje terén dle počítačově připraveného modelu. Ukázku takového modelu si můžete prohlédnou v sekci Projekce nebo zde.

 


Realizace inženýrských sítí
 
Odborná pokládka inženýrských sítí představuje především realizaci nových vodovodních a kanalizačních řadů i jejich přeložek, včetně objektů s nimi souvisejícími jako jsou revizní šachty, malé čistírny odpadních vod, vodoměrné šachty, retenční nádrže, vsakovací boxy apod.

 


Realizace zpevněných ploch 
 
Osazení obrubníku, opěrných zdí, palisád, uličních vpustí. Položení jakýchkoliv dlažeb a zpevněných povrchů pro všechny třídy únosnosti. Uložení všech konstrukčních vrstev komunikací včetně závěrečné asfaltace
 
int(1)

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu